PROVINCIALE MIDDENSCHOOL GENT
Abdisstraat 56 te Gent - Tel.: 09 267 12 40 - Mail: info@pm-gent.be

Cel voor schoolmaatschappelijk werk


Wat ? - Hoe werkt het ? - Contact en medewerkers

ONTHAAL THUIS CONFLICTEN
PESTEN RECHTEN &
PLICHTEN
MOTIVATIE ANGST RELATIES
DRUGS SOCIALE VAARDIGHEDEN

De Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk biedt :

Wat ?

De eerste zorg van het Provinciaal Onderwijs is en blijft elke leerling optimale en volwaardige ontwikkelingskansen bieden. Een open en democratische schoolcultuur levert hiervoor de beste garanties. Het realiseren van meer gelijke kansen voor iedereen is essentieel in het waarborgen van kwaliteitsvol onderwijs.

De strijd tegen de dualisering veronderstelt aandacht voor de financiŽle, maar ook voor de sociale en culturele drempels in de toegang tot en de doorstroming in het onderwijs.

Opdat de provinciale scholen zouden kunnen uitgroeien tot wezenlijk zorgzame instellingen, die de ontwikkeling van financiŽle, persoonlijke of gezinsgebonden problemen van jongeren kunnen voorkomen en oplossen, heeft de provincie als inrichtende macht ervoor gekozen de draagkracht van de provinciale scholen en leerkrachtenteams te versterken.

Een belangrijk instrument hiervoor is de Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk. De cel biedt aan de provinciale scholen een unieke sociale dienstverlening:

Hoe werkt het ?

De schoolmaatschappelijk werker is een vertrouwenspersoon. Hij/zij werkt discreet en met respect voor de leerlingen en hun specifieke situatie. Een begeleiding kan individueel, in groep of met het gezin. Je vindt ons op school of we komen thuis bij je langs. Een afspraak op onze dienst of bij een oudercontact op school is eveneens mogelijk. Als buitenstaander zien we vaak oplossingen waar je zelf niet aan dacht. Voor wie de draad kwijt is, bieden we een luisterend oor. Je kan bij ons terecht voor advies en voor inlichtingen rond problemen op school. Samen zoeken we naar een oplossing. Indien nodig schakelen we ook andere diensten in.

Contact

Cel Voor Schoolmaatschappelijk Werk

Provinciehuis

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

Telefoon 09 267 74 84