PROVINCIALE MIDDENSCHOOL GENT
Abdisstraat 56 te Gent - Tel.: 09 267 12 40 - Mail: info@pm-gent.be

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019


1. Wanneer?

2. Benodigdheden

3. Toelatingsvoorwaarden

TOT DE A-KLAS:

            - mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

            - mits akkoord van de ouders die vooraf het advies van het CLB hebben ontvangen.

TOT DE B-KLAS:

            - mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

            - mits akkoord van de ouders die vooraf het advies van het CLB hebben ontvangen

TOT HET TWEEDE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD (Handel):

TOT HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR (BVL):

TOT DE ONTHAALKLAS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS (OKAN):