PROVINCIALE MIDDENSCHOOL GENT
Abdisstraat 56 te Gent - Tel.: 09 267 12 40 - Mail: info@pm-gent.be

Missie, ambities en waarden van het provinciaal onderwijs


Onze missie

Provinciaal onderwijs biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden.

Professionele medewerkers staan borg voor een brede persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.

Wij zetten in op innovatie in een eigentijdse infrastructuur. We werken met dynamische leermiddelen en methodieken en hebben bijzondere aandacht voor welzijn, milieu en duurzaamheid.

We garanderen een inspirerende en motiverende leer-, leef- en werkomgeving.

Wij respecteren eigenheid, waarderen inzet, betrokkenheid en creativiteit.

We streven naar het welbevinden van elke persoon en versterken de aanwezige talenten.

Wij bieden kansen en uitdagingen voor iedereen.

Onze ambities

Onze waarden