PROVINCIALE MIDDENSCHOOL GENT
Abdisstraat 56 te Gent - Tel.: 09 267 12 40 - Mail: info@pm-gent.be

Studieaanbod op de PM - studierichting 1A


LEERVAKKEN

1A

Godsdienst/ niet-confessionele zedenleer

2

Aardrijkskunde

2

Engels

2

Frans

4

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

5

Nederlands taalsteun

2

Plastische opvoeding

1

Techniek

4

Wiskunde

5

TOTAAL AANTAL LESUREN

32