PROVINCIALE MIDDENSCHOOL GENT
Abdisstraat 56 te Gent - Tel.: 09 267 12 40 - Mail: info@pm-gent.be

Studieaanbod op de PM - studierichting 1B


LEERVAKKEN

1B

Godsdienst/ niet-confessionele zedenleer

2

Aardrijkskunde

1

Engels

-

Frans

2

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

5

Leefsleutels

1

Plastische opvoeding

2

Techniek

8

Wiskunde

5

TOTAAL AANTAL LESUREN

32