PROVINCIALE MIDDENSCHOOL GENT
Abdisstraat 56 te Gent - Tel.: 09 267 12 40 - Mail: info@pm-gent.be

Studieaanbod op de PM - studierichting 2A optie handel (2 Handel)


 

LEERVAKKEN

Godsdienst / niet-confessionele zedenleer

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Lichamelijke opvoeding

2

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

5

Plastische opvoeding

1

Techniek

2

Wiskunde

4

Handel

4

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

Handel

1

Taalsteun

1

TOTAAL AANTAL LESUREN

32