PROVINCIALE MIDDENSCHOOL GENT
Abdisstraat 56 te Gent - Tel.: 09 267 12 40 - Mail: info@pm-gent.be

Studieaanbod op de PM - studierichtingen in het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)


LEERVAKKEN

Haarzorg / Verzorging- Voeding

Kantoor en Verkoop / Verzorging- Voeding

Basisvorming

Godsdienst / niet-confessionele zedenleer

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Frans

2

2

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

3

3

Natuurwetenschappen

1

1

Nederlands

3

4

Plastische opvoeding

1

1

Wiskunde

2

2

Technische vakken

Handel

-

6

Haartooi

2

-

Voeding / huishoudkunde

1

1

Verzorgingstechnieken / huishoudkunde

1

1

Praktische vakken

Haartooi

7

-

Voeding / huishoudkunde

4

4

Verzorgingstechnieken / huishoudkunde

3

3

Complementair gedeelte

Handel

-

2

TOTAAL AANTAL LESUREN

34

34

 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 bieden we de volgende richtingen aan:

 

Economie en Organisatie

Voeding-Horeca

Maatschappij en Welzijn (Haarzorg en Verzorging)