PROVINCIALE MIDDENSCHOOL GENT
Abdisstraat 56 te Gent - Tel.: 09 267 12 40 - Mail: info@pm-gent.be

Studieaanbod op de PM - studierichting onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)


LEERVAKKEN

Niveau A

Niveau B

Crea

1

1

Frans

2

-

Godsdienst/ niet-confessionele zedenleer

2

2

Nederlands

19

21

Techniek

2

2

Wiskunde

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

TOTAAL

30

30