PROVINCIALE MIDDENSCHOOL GENT
Abdisstraat 56 te Gent - Tel.: 09 267 12 40 - Mail: info@pm-gent.be

Wie is wie op de PM?


Directie

Henk Vlerick

Hij is de directeur van onze school.

   
Secretariaat

Jean-Pierre Legiest

tel. 09 267 12 40

Verwittig zo snel mogelijk het secretariaat bij afwezigheden of te laat komen.

   

Opvoeders

Katrien Cool en Frank Dumarey

tel. 09 267 12 47

Zij helpen je bij het afhandelen van betalingen en administratie

  • Bij afwezigheid: Bezorg de opvoeder een afwezigheidsbriefje van ouders (zie achteraan schoolagenda): dit kan 4x per schooljaar. Daarna is een doktersbriefje verplicht.
  • Vanaf 4 opeenvolgende dagen afwezigheid, bezorgt de leerlingen een doktersattest.
  • In de examenperiode (A-stroom) is een doktersbriefje verplicht voor elke afwezigheid.

 

   

Leerlingenbegeleiders

Carine Ponnet en Dominieke Goethals

tel. 09 267 12 49

Bij hen kunnen leerlingen terecht voor een persoonlijk gesprek. Zij ondersteunen de klastitularis en vakleerkrachten bij intensievere begeleiding.

   
Onthaalonderwijs (OKAN)

CoŲrdinator: Thessa Besard

tel. 09 267 12 46

Vervolgschoolcoaches

tel. 09 267 12 42

mail vervolgschoolcoach.pm@gmail.com

Onze school vangt leerlingen op die onlangs in BelgiŽ zijn aangekomen en die de Nederlandse taal niet beheersen. De leerlingen proberen hier zo snel mogelijk Nederlands te leren. We volgen de leerlingen ook nog verder op eens ze onze school hebben verlaten.

   
ICT-coŲrdinator / Smartschool

Johan Vervaeke

smartschool@pm-gent.be

Contacteer hem als je vragen hebt rond het gebruik van Smartschool.

   
Schoolmaatschappelijk werker

Maarten Haesaert

tel. 0496 59 77 08

   
  Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Bisdomkaai 1A te Gent

tel. 09 240 10 56

Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen gratis en discreet bij het CLB en onze schoolmaatschappelijk werker terecht. Concreet betekent dit dat de medewerkers, samen met het schoolteam, een antwoord trachten te vinden op tal van vragen over de ontwikkeling van kinderen, over leren en studeren, over de studie- en beroepskeuze, de gezondheid, mogelijke sociaal-emotionele problemen, financiŽle problemen enz.

   
 

Ons korps