Leren leren: tips

Elke maand is er een aandachtspunt dat gelinkt is aan de "leren leren"-tips uit onze schoolagenda. Thema’s zoals de agenda, de boekentas, herhalen, toetsen, evaluatie, concentratie, plannen en studiemethodes zoals o.a. de LOTUS-methode, komen er aan bod.